Copyright © Shoar Music AB

Låsbara stämmskruvar

Snabbare och enklare att stränga om, håller stämningen bättre, med minimal sträng runt sruven, och utan lås på sadeln, trotts tremolo

Variable Spectrum Control

VSC - Ger en oöverträffad bredd av möjlighetr och flexibilitet med din ton.
Midrange boost för solo eller tungt riff, Bas och diskantboost för ett blues eller jazz solo. Eller rent bypass för två parallella singlecoils i mid position. Läs mer här!

Självsmörjande sadel

Minimal fritkion över sadeln. Håller stämmningen bättre och längre hållbarhet för strängen.

Halsfäste för ton och spelbarhet

Ett unitk halsfäste där upp till mer än 30%! av stränegns energi överförs till kroppen och mikrofonerna. Vilke sustain! Dessutm urfräst för att ge bättre spelbarhet i de höga tonerna

Asymetrisk strängspännare

B och G strängen skall ha olika spänning och vinkel. med rätt tryck. Endast då kan tonen och intoneringen bli rätt. Märkligt att så mpnga gitarrer har en enkle plåtbit här?

Anpassade mikrofoner

Tonen ur en gitarr beror på många faktorer. Alla Blade gitarrer är designade med anpassade mikrofoner. Ett samspel mellan träval i kropp och hals, placering av mikrofoner, lindning, val av magneter. Allt samverkar och påverkar din ton. Blades mikrofiner är effektiva, alnico II, humbuckers, humcancellers, true singlecoils, P90:s, allt beroende på eftersökt karraktär och otimum

Falco Tremolo

Falco tremolot är ett Blade patenterat dubbelblock tremolo som gör att man kan benda upp och ned och alla strängar är "in tune" oavsett "deep bends" eller om en sträng går av

Optimala reglage

Alla reglage sitter rätt och med enkelhet, snabbhet och kontroll för gitarirsten i åtanke. Som split av/på av humbuckern med "push push"

Stall med rullsadlar

Med rullsadlar är frkitionen över sadeln nära noll. På så vishåller strängen längre, och gittarren håller stämningen utansaddellås.

Länkar till Blade och Levinson