Copyright © Shoar Music AB

Länkar till Blade och Levinson

Steve Rothery - (Marillion) - Signature gitarr. 

En Europesikt byggd Blade RH4 baserad Steve Rothery signature gitarr.

Designad efter Steves specifikation och den Blade Steve  spelar på som en av sina "huvudgitarrer".

Signerad av Steve och byggd i begränsade upplagor.